Goed Organiseren is een methodisch praktische aanpak. Een simpel in praktijk te brengen werkwijze om mensen enthousiast te krijgen en te houden om hun eigen werk en processen processen opnieuw (in) te richten.

Op door hen zelf gedefinieerde eindresultaten of output.


Met aangereikte of zelf ontworpen normen, zoals kostprijs, response- en doorloop/cyclus-tijd.


Professionals doen dat door -voor die processen- definiëren van beroepsmatige standaards, normen en waarden (best practice).


Dienstverleners (w.o. ook professionals) doen dat door zich daarbij eerst te oriënteren op hun afnemers, klanten, cliënten. Niet eenmalig, maar ingebouwd in hun (logistieke en service) besturings-processen en -systemen.
         LEAN              

       MEAN
 = REDUCEREN   
 = DEDUCEREN